Konservativ miomektamiya

konservatik miomektomiya

Əvvəlcə gəlin, konservativ miomektamiya terminini aydınlaşdıraq. Konservativ sözü latın dilindın tərcümədə “saxlamaq” deməkdir.
Konservativ miomektamiya yalnız uşaqlığı saxlamaqla düyünlərin çıxarılması deməkdir.

konservatik miomektomiya

Əməliyyatın iki əsas növü var ki, bunlardan biri açıq digəri isə laporoskopik üsuldur. Laporoskopik üsul ən geniş yayılmış növdür. Bu üsulla çıxarılan miomların ölüçüsü 7-8 sm-dən kiçik olmalı, uşaqlıq divarına yapışmış olmamalıdır. Əgər miomu olan xəstə sonradan ana olmaq istəyirsə mütləq bu üsuldan istifadə olunur. Konservativ miomektamiya əməliyyatı kifayət qədər təcrübə və texnika tələb edən çətin əməliyyat növüdür. Belə ki, əməliyyat zamanı ağır qanaxmalar müşahidə oluna bilər.

konservatik miomektomiya
Əməliyyatdan sonra 3 ay ərzində hamiləlikdən qorunmaq lazımdır.