Labialar (Dodaqlar)

Vaginanın öz funksiyasından başqa digər xarici qisimlərini əmələ gətirən əsas Labia və kiçik Labia adlandırılan  böyük (xarici tərəflər) və kiçik (daxili tərfləri) dodaqlar ilə  pubis bölgəsinin bərpası vaginaplastikanın  əsas məqsədlərindən biridir. Bir çox qadın labialarının böyük və sallananmasından şikayət edirlər. Bu vəziyyətdə vaginaplastika əməliyyatı (genital estetika) həyata keçirilə bilər. Cinsi funksiyaya təsir etmir, lakin psixoloji olaraq xəstə özünü xoşbəxt hiss etdiyindən həzzi də artıracaqdır.

 

labioplastikaLabialar normadan daha kiçik və zəif olduğunda  yağ toxuması transferi ilə bunlar öz normal, gərgin və daha gənc görünüşlərinə qovuşa bilər. Vaginaplastika (Genital estetika) sadə və yerli anesteziya ilə həyata keçirilir.

labioplastika

LABİA sallanması

Böyük və sallanan daxili dodaqlar (LABİA Minor)-xarici dodaqların həcminin çoxalaraq aşağı və çölə doğru asimmetrik olaraq çıxması estetik görünüşü pozmasına səbəb olur və bu qadınları narahat edir. Bir çox qadın bunların çölə sallanmasından narahat olur və əks-cinsə görünmək istəmirlər.

labioplastika Bundan başqa idman edərkən və ya şalvar geyərkən də bu narahatlıqla qarşıaşırlar. Bu narahatlığın sadə bir vaginaplastika (genital bölgə estetikası) cərrahi əməliyyatı ilə aradan qaldırıla bilər. Eyni zamanda sallanmış olan daxili dodaqların yenidən normal görünüşünə qovuşması da mümkündür.